In actie voor keuzevrijheid methotrexaatinjecties

In actie voor keuzevrijheid methotrexaatinjecties

Vanaf 1 juli krijg je bij je apotheek nog maar één type spuit mee als je bij Menzis verzekerd bent: Injexate. Met als gevolg dat je moet overstappen van je vertrouwde methotrexaatspuit (MTX spuit) of -pen naar deze nieuwe spuit. Menzis wil dat goede zorg voor iedereen betaalbaar blijft en wijst daarom één voorkeursmiddel aan. Dit is het zogenoemde ‘preferentiebeleid’. Op zich begrijpelijk, maar wat betekent dit voor jou als je deze injectie gebruikt? En wat doet het Reumafonds in zo’n situatie om de belangen van mensen met reuma te behartigen? Kennis vergaren Brieven van Menzis, richtlijnen, handleidingen, informatie van farmaceuten, wetenschappelijke onderzoeken en artikelen, websites… . Allerhande informatie hebben we doorgeploegd om te bekijken wat er allemaal speelt rondom methotrexaatinjecties en het preferentiebeleid. Ook hebben we gesproken met de reumatologen (NVR), de reumaverpleegkundigen (V&VN), de apothekers (KNMP) en de patiëntenvereniging van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Mensen met de ziekte van Crohn gebruiken namelijk ook methotrexaat injecties. Geen middel voor preferentiebeleid Reumatologen, apothekers, verpleegkundigen geven aan dat methotrexaat geen geschikt middel is om preferentiebeleid op te voeren. Er zijn verschillende toedieningsvormen en naalden beschikbaar. Hierdoor heb je als gebruiker de ruimte om samen met je reumatoloog te kiezen naar de voor jou meest geschikte vorm; een spuit of een pen. Het moeten overstappen naar een andere spuit betekent nogal wat als je goed bent ingesteld op je MTX spuit of -pen en hier vertrouwd mee bent. 700 reacties We hebben samen met de CCUVN een brief geschreven naar Menzis. Daarin willen we duidelijk maken dat er keuze moet blijven en dat het verplicht moeten wisselen...

Pin It on Pinterest