De wereld achter de wachttijden

De wereld achter de wachttijden

Wachttijden in de reumatologie zijn een structureel terugkerend probleem. Vooral een complex en hardnekkig probleem, waarvan de oorzaken steeds wijzigen. Inzicht in de wereld achter de wachttijden is hard nodig om iets te kunnen doen aan dit probleem. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig… Wat is wachttijd? Wachttijd is de tijd die je moet wachten voordat je als nieuwe patiënt voor het eerst bij een reumatoloog terecht kunt. Er is dan nog geen diagnose gesteld. Vooral voor nieuwe patiënten is de onzekerheid groot en voelt elke dag wachten eigenlijk als één te veel. Begrijpelijk want voor sommige reumavormen, zoals ontstekingsreuma, geldt dat hoe eerder deze ontdekt en behandeld worden, hoe beperkter de schade en de gevolgen van de aandoening. Regionale uitschieters Voor wachttijden in de medisch specialistische zorg hebben specialisten afgesproken dat deze niet langer mag zijn dan 4 weken (Treeknorm). Voor reumatologie is de landelijke gemiddelde wachttijd voor de polikliniek 5 weken in 2016, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit 2017. In sommige regio’s liggen de wachttijden bij bepaalde poliklinieken veel hoger. Zelfs twee keer boven de Treeknorm, oplopend tot gemiddeld 17 weken per jaar. Dit is het geval in Friesland, Groningen, Limburg, Nijmegen, Ommen, Zoetermeer, Gouda, Dronten, Geldrop en rondom Rotterdam. Maar ook in Amsterdam heeft de polikliniek van OLVG West een wachttijd hoger dan 2 keer de Treeknorm. Kloppen de wachttijden? Wachttijden blijken niet altijd transparant en betrouwbaar. Ziekenhuizen zijn verplicht om per maand op hun website de wachttijden te vermelden per specialisme. Toch ontbreken deze soms. De NZa geeft in het onderzoek ‘Wachttijden medisch-specialistische zorg’ aan dat Universitaire Medische Centra...
Ander doosje medicijnen?

Ander doosje medicijnen?

Je komt thuis van de apotheek en ontdekt in de zak met medicijnen een ander doosje medicijnen dan wat je normaal gesproken gebruikt. Is dit je wel eens overkomen? In de praktijk blijkt het voor veel mensen een uitdaging om het voor hen meest geschikte medicijn te krijgen of te behouden. Hoe komt dat en wat kun jij zelf doen? Waarom een ander medicijn? Allereerst moet je natuurlijk weten dat je een ander merk medicijn hebt meegekregen. Uit recent onderzoek Wisselen van medicijnen blijkt dat meer dan 70% van de respondenten niet is geïnformeerd door de apotheek over de wisseling van hun medicijn naar een ander generiek merk met dezelfde werkzame stof. Ten tweede moet je weten waarom je een ander medicijn meekrijgt. Bijvoorbeeld omdat jouw verzekeraar een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) hanteert voor dat medicijn, omdat jouw arts op het recept alleen de stofnaam heeft voorgeschreven of omdat jouw apotheek een tekort aan geneesmiddelen heeft. Probleem met wisselen? Het wisselen van medicijn met dezelfde werkzame stof hoeft geen probleem te zijn. Maar het kan bijvoorbeeld dat je allergisch bent voor de hulpstoffen van het nieuwe medicijn. Of de andere vorm of de kleur van het tablet is verwarrend als je ook andere tabletten inneemt. Of de toedieningsvorm is anders en voor jou niet geschikt, bijvoorbeeld een spuit in plaats van een pen. Hoe zou een wisseling moeten verlopen? Als patiënt heb je recht op informatie van je apotheek wanneer je een nieuw merk medicijn meekrijgt, ook wanneer het een medicijn met dezelfde stofnaam betreft. Is de reden van jouw medicijnwissel het preferentiebeleid (voorkeursbeleid) van je zorgverzekeraar? Overleg dan met je arts of...
In actie voor keuzevrijheid methotrexaatinjecties

In actie voor keuzevrijheid methotrexaatinjecties

Vanaf 1 juli krijg je bij je apotheek nog maar één type spuit mee als je bij Menzis verzekerd bent: Injexate. Met als gevolg dat je moet overstappen van je vertrouwde methotrexaatspuit (MTX spuit) of -pen naar deze nieuwe spuit. Menzis wil dat goede zorg voor iedereen betaalbaar blijft en wijst daarom één voorkeursmiddel aan. Dit is het zogenoemde ‘preferentiebeleid’. Op zich begrijpelijk, maar wat betekent dit voor jou als je deze injectie gebruikt? En wat doet het Reumafonds in zo’n situatie om de belangen van mensen met reuma te behartigen? Kennis vergaren Brieven van Menzis, richtlijnen, handleidingen, informatie van farmaceuten, wetenschappelijke onderzoeken en artikelen, websites… . Allerhande informatie hebben we doorgeploegd om te bekijken wat er allemaal speelt rondom methotrexaatinjecties en het preferentiebeleid. Ook hebben we gesproken met de reumatologen (NVR), de reumaverpleegkundigen (V&VN), de apothekers (KNMP) en de patiëntenvereniging van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Mensen met de ziekte van Crohn gebruiken namelijk ook methotrexaat injecties. Geen middel voor preferentiebeleid Reumatologen, apothekers, verpleegkundigen geven aan dat methotrexaat geen geschikt middel is om preferentiebeleid op te voeren. Er zijn verschillende toedieningsvormen en naalden beschikbaar. Hierdoor heb je als gebruiker de ruimte om samen met je reumatoloog te kiezen naar de voor jou meest geschikte vorm; een spuit of een pen. Het moeten overstappen naar een andere spuit betekent nogal wat als je goed bent ingesteld op je MTX spuit of -pen en hier vertrouwd mee bent. 700 reacties We hebben samen met de CCUVN een brief geschreven naar Menzis. Daarin willen we duidelijk maken dat er keuze moet blijven en dat het verplicht moeten wisselen...

Pin It on Pinterest