Nog teveel open vragen bij pakketadvies vitamine D, mineralen en zware paracetamol

Nog teveel open vragen bij pakketadvies vitamine D, mineralen en zware paracetamol

Het Zorginstituut adviseert paracetamol 1000, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D uit het verzekerde pakket te laten stromen. Voor mensen met reuma zijn deze medisch voorgeschreven middelen een essentieel onderdeel van de behandeling, vaak als effectieve co-medicatie. Als deze middelen niet meer worden vergoed, liggen risico’s van zorgmijding, gevaren voor de gezondheid en substitutie naar andere – veelal duurdere – middelen op de loer. Als belangenbehartiger van ruim 2 miljoen Nederlanders met een reumatische aandoening delen wij de ambitie van Kabinet Rutte III dat zorg niet onnodig duur mag zijn. Tegelijkertijd moet ervoor gewaakt worden dat in de wens om te bezuinigen niet gegrepen wordt naar maatregelen die op het eerste gezicht laagdrempelig en zonder risico zijn, maar bij nader inzien schadelijker uitpakken dan gedacht. Wegvallen begeleiding, verminderde therapietrouw en substitutie naar duurdere middelen “Een potje pillen bij de drogist is toch niet duur?” en: “Iedereen neemt toch wel eens een paracetamol, moet dat onder medische begeleiding?” Een redenering die te kort door de bocht is voor mensen met een reumatische aandoening. Zij gebruiken deze geneesmiddelen vaak langdurig en veelal in combinatie met andere medicijnen, bijvoorbeeld om de toxiciteit van het antireumaticum methotrexaat (met foliumzuur) tegen te gaan, of om de pijn van ernstige gewrichtsschade te onderdrukken (met paracetamol 1000 mg). Onder hen zijn groepen patiënten waarbij controle op bijwerkingen en interacties nodig is vanwege de complexiteit van comorbiditeit en het langdurige gebruik van de middelen. Bij afschaffing van de vergoeding vrezen we voor een afname van de therapietrouw en substitutie naar duurdere middelen: toen paracetamol 500 mg uit het verzekerde pakket werd gehaald, is er een stijging zichtbaar geworden...
Weet wat je slikt

Weet wat je slikt

Daar sta je dan. Je hebt net nieuwe medicijnen gekregen voor jouw reuma. Misschien is het voor jou het zoveelste medicijn, of begin je voor het eerst met medicatie. Hoe werkt het? Welke bijwerkingen kan ik krijgen? Waar moet ik nog meer rekening mee houden? Zomaar wat vragen die in jouw hoofd om kunnen gaan. Je reumatoloog, reumaverpleegkundige en apotheker kunnen je veel vertellen over de werking en eventuele bijwerkingen van het medicijn dat je gaat gebruiken. Hoe fijn is het als je de informatie thuis nog eens rustig door kan lezen? Natuurlijk zijn er bijsluiters waarin heel veel informatie staat, maar deze informatie is niet altijd alleen voor mensen met reuma. Veel medicijnen worden bij meerdere aandoeningen voorgeschreven. Bovendien is de informatie in de bijsluiter niet altijd begrijpelijk. Medicatiefolders We krijgen regelmatig signalen dat de informatie over medicijnen korter, duidelijker en beter kan worden vormgegeven. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) hebben we onlangs zo’n 40 begrijpelijke medicatiefolders ontwikkeld. Als handige aanvulling op de bijsluiter. En online toegankelijk. Hoe beter je weet wat de werking van je medicijn (of medicijnen) voor jouw aandoening is, hoe makkelijker het is om ze te gebruiken omdat je weet waarvoor je ze nodig hebt. Of zoals Yvonne Balvers, ervaringsdeskundige, zegt: “Deze medicatiefolders vind ik een waardevolle aanvulling op de informatie die vanuit de apotheek wordt gegeven. Als je snapt hoe een medicijn inwerkt op je lichaam met reuma, ben je geneigd om je medicatie trouwer te gebruiken. Dat zal de werking van je medicatie zeker bevorderen zodat je bijvoorbeeld reumaontstekingen en beschadigingen beter kunt bestrijden.” Waar haal jij je informatie vandaan?...
Fysio voor reumapatiënt scheelt pijn en kosten

Fysio voor reumapatiënt scheelt pijn en kosten

Vlak voor de kerst is bij de begrotingsbehandeling van VWS een motie ingediend waarin minister Bruins werd opgeroepen om met het reumaveld in gesprek te gaan over een oplossing voor mensen met reuma die op medische indicatie fysiotherapie nodig hebben (en dit nu niet krijgen vanuit de basisverzekering). Met een nipt verschil is deze motie weggestemd door de Tweede Kamer. Duurdere zorg Een gloednieuw begin van 2018. Mijn beste wensen gaan uit naar onder meer Joop, Malika en Ria. Mensen die door reuma schade aan hun gewrichten hebben opgelopen: bijvoorbeeld in handen, voeten, knieën, heupen, rug, schouders of nek. Bewegen is moeilijk, velen gebruiken zware medicijnen of moeten onder het mes. Fysiotherapie zorgt er naast medicatie voor dat mensen met reuma kunnen functioneren en (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds het schrappen van de vergoeding voor fysiotherapie bij reumatische aandoeningen eind 2011 betalen veel mensen zich blauw om toch de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Patiënten die dit niet kunnen betalen, wijken eerder uit naar medisch-specialistische zorg die duurder is, maar wel wordt vergoed. Dit druist in tegen de ‘stepped care benadering’, waarbij eerstelijnszorg de voorkeur heeft boven duurdere of specialistische (ziekenhuis)zorg. Huidige systeem werkt niet Uiteraard onderschrijf ik dat de effectiviteit van een behandeling bewezen moet zijn, maar hierin schuilt ook een probleem. Het ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland stellen dat middels een vooraf vastgelegd format per aandoening aangetoond moet worden of de behandeling inderdaad werkt. Daarom heeft het Reumafonds, samen met andere partijen uit het reumaveld, afgelopen zomer voor de ‘zwaarste’ patiëntgroep (5 procent van de mensen met reumatoïde artritis of...
Reumafonds bij debat Tweede Kamer over fysiotherapie

Reumafonds bij debat Tweede Kamer over fysiotherapie

Op woensdag 28 juni vond in de Tweede Kamer het debat over de invulling van het basispakket voor 2018 plaats. Wij waren daarbij. In de aanloop naar het overleg hebben wij het belang van fysiotherapie voor mensen met reuma die het nodig hebben op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo hebben we het Nivelrapport over reuma overhandigd aan André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland, een peiling gehouden onder mensen met reuma, het Reumanifest overhandigd aan Tweede Kamerleden. Daarnaast zijn verschillende artikelen over het belang van fysiotherapie in landelijke dagbladen verschenen. Discussie over bewijs Tijdens het Algemeen Overleg is fysiotherapie voor reuma uitgebreid besproken en verschillende Kamerleden stelden kritische vragen aan de minister. Wereldwijd is de effectiviteit van fysiotherapie al jaren erkend en is er volgens wetenschappers en behandelaren genoeg bewijs. Karen Gerbrands van de PVV en Nine Kooiman van de SP wezen de minister op deze feiten. Pia Dijkstra gaf namens D66 aan het zorgelijk te vinden dat mensen met reuma buiten de boot vallen door deze discussie over het bewijs. Wat haar betreft is meer inzicht nodig in de kosteneffectiviteit. Dit kan volgens haar met cijfers die aantonen hoeveel patiënten zonder fysiotherapie doorstromen naar duurdere zorg (substitutie) of dat mensen door onvoldoende toegang tot fysiotherapie niet kunnen werken. De minister gaf in haar beantwoording aan dat zij het advies van Zorginstituut Nederland (ZiN) volgt over de bewezen effectiviteit van fysiotherapie voor mensen met reuma. ZiN geeft aan dat dit voor reumatoïde artritis (RA) en Spondyloartritis (SpA) niet is aangetoond. Versneld onderzoek Op de ‘chronische lijst’ (lijst Borst) staan de aandoeningen waarvoor fysiotherapie vanuit de basisverzekering wordt vergoed. ZiN...
Help jij mee om fysiotherapie voor reuma weer in het basispakket te krijgen?

Help jij mee om fysiotherapie voor reuma weer in het basispakket te krijgen?

Wij strijden al jaren voor de vergoeding van fysiotherapie voor reuma vanuit de basisverzekering. Enkele weken geleden hebben wij een peiling gehouden onder mensen met reuma: de ‘landelijke peiling fysiotherapie bij reuma’. Ruim 5000 mensen hebben de vragenlijst ingevuld en daar zijn we erg blij mee. Mensen met reuma geven het belang van fysiotherapie helder aan. Zo kunnen zij door fysiotherapie beter bewegen en functioneren (41%) en hebben ze minder pijnklachten (28%). “Fysiotherapie voorkomt dat ik in een rolstoel beland. Hierdoor kan ik blijven werken en mijn pijnklachten zodanig beperkt houden dat ik niet afhankelijk ben van zware pijnstillers.” Walda Goldbach   Wat gaan we met de uitkomsten doen? De mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, laten duidelijk zien wat de meerwaarde van fysiotherapie voor hun dagelijkse functioneren is. Het Reumafonds heeft daarom een Reumanifest opgesteld. Dat is een document waarin nog eens duidelijk staat dat fysiotherapie bij reuma werkt en daarom terug moet in het basispakket. Het Reumanifest is mede ondertekend door andere patiëntenorganisaties, behandelaars, beroepsorganisaties en hoogleraren.  Ook jij kunt het Reumanifest ondertekenen. Afgelopen dinsdag 20 juni hebben wij samen met twee reumapatiënten Walda Goldbach en Aletta Elders het Reumanifest aangeboden in de Tweede Kamer. De voorzitter van de vaste Kamercommissie voor VWS, Helma Lodders, en enkele Kamerleden van diezelfde commissie onder wie Arno Rutte (VVD), Mona Keijzer (CDA) en Henk Krol (50+) hebben het in ontvangst genomen. Walda en Aletta hebben hun persoonlijke toelichting kunnen geven op de noodzaak van fysiotherapie bij reuma. Op donderdag 22 juni stond het Reumanifest groot in het Algemeen Dagblad, De Volkskrant en de Telegraaf. Ook in Trouw is er aandacht...

Pin It on Pinterest