Nog teveel open vragen bij pakketadvies vitamine D, mineralen en zware paracetamol

Nog teveel open vragen bij pakketadvies vitamine D, mineralen en zware paracetamol

Het Zorginstituut adviseert paracetamol 1000, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D uit het verzekerde pakket te laten stromen. Voor mensen met reuma zijn deze medisch voorgeschreven middelen een essentieel onderdeel van de behandeling, vaak als effectieve co-medicatie. Als deze middelen niet meer worden vergoed, liggen risico’s van zorgmijding, gevaren voor de gezondheid en substitutie naar andere – veelal duurdere – middelen op de loer. Als belangenbehartiger van ruim 2 miljoen Nederlanders met een reumatische aandoening delen wij de ambitie van Kabinet Rutte III dat zorg niet onnodig duur mag zijn. Tegelijkertijd moet ervoor gewaakt worden dat in de wens om te bezuinigen niet gegrepen wordt naar maatregelen die op het eerste gezicht laagdrempelig en zonder risico zijn, maar bij nader inzien schadelijker uitpakken dan gedacht. Wegvallen begeleiding, verminderde therapietrouw en substitutie naar duurdere middelen “Een potje pillen bij de drogist is toch niet duur?” en: “Iedereen neemt toch wel eens een paracetamol, moet dat onder medische begeleiding?” Een redenering die te kort door de bocht is voor mensen met een reumatische aandoening. Zij gebruiken deze geneesmiddelen vaak langdurig en veelal  in combinatie met andere medicijnen, bijvoorbeeld om de toxiciteit van het antireumaticum methotrexaat (met foliumzuur) tegen te gaan, of om de pijn van ernstige gewrichtsschade te onderdrukken (met paracetamol 1000mg). Onder hen zijn groepen patiënten waarbij controle op bijwerkingen en interacties nodig is vanwege de complexiteit van comorbiditeit en het langdurige gebruik van de middelen. Bij afschaffing van de vergoeding vrezen we voor een afname van de therapietrouw en substitutie naar duurdere middelen: toen paracetamol 500 mg uit het verzekerde pakket werd gehaald, is er een stijging zichtbaar geworden in...
Weet wat je slikt

Weet wat je slikt

Daar sta je dan. Je hebt net nieuwe medicijnen gekregen voor jouw reuma. Misschien is het voor jou het zoveelste medicijn, of begin je voor het eerst met medicatie. Hoe werkt het? Welke bijwerkingen kan ik krijgen? Waar moet ik nog meer rekening mee houden? Zomaar wat vragen die in jouw hoofd om kunnen gaan. Je reumatoloog, reumaverpleegkundige en apotheker kunnen je veel vertellen over de werking en eventuele bijwerkingen van het medicijn dat je gaat gebruiken. Hoe fijn is het als je de informatie thuis nog eens rustig door kan lezen? Natuurlijk zijn er bijsluiters waarin heel veel informatie staat, maar deze informatie is niet altijd alleen voor mensen met reuma. Veel medicijnen worden bij meerdere aandoeningen voorgeschreven. Bovendien is de informatie in de bijsluiter niet altijd begrijpelijk. Medicatiefolders We krijgen regelmatig signalen dat de informatie over medicijnen korter, duidelijker en beter kan worden vormgegeven. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) hebben we onlangs zo’n 40 begrijpelijke medicatiefolders ontwikkeld. Als handige aanvulling op de bijsluiter. En online toegankelijk. Hoe beter je weet wat de werking van je medicijn (of medicijnen) voor jouw aandoening is, hoe makkelijker het is om ze te gebruiken omdat je weet waarvoor je ze nodig hebt. Of zoals Yvonne Balvers, ervaringsdeskundige, zegt: “Deze medicatiefolders vind ik een waardevolle aanvulling op de informatie die vanuit de apotheek wordt gegeven. Als je snapt hoe een medicijn inwerkt op je lichaam met reuma, ben je geneigd om je medicatie trouwer te gebruiken. Dat zal de werking van je medicatie zeker bevorderen zodat je bijvoorbeeld reumaontstekingen en beschadigingen beter kunt bestrijden.” Waar haal jij je informatie vandaan?...
Fysio voor reumapatiënt scheelt pijn en kosten

Fysio voor reumapatiënt scheelt pijn en kosten

Vlak voor de kerst is bij de begrotingsbehandeling van VWS een motie ingediend waarin minister Bruins werd opgeroepen om met het reumaveld in gesprek te gaan over een oplossing voor mensen met reuma die op medische indicatie fysiotherapie nodig hebben (en dit nu niet krijgen vanuit de basisverzekering). Met een nipt verschil is deze motie weggestemd door de Tweede Kamer. Duurdere zorg Een gloednieuw begin van 2018. Mijn beste wensen gaan uit naar onder meer Joop, Malika en Ria. Mensen die door reuma schade aan hun gewrichten hebben opgelopen: bijvoorbeeld in handen, voeten, knieën, heupen, rug, schouders of nek. Bewegen is moeilijk, velen gebruiken zware medicijnen of moeten onder het mes. Fysiotherapie zorgt er naast medicatie voor dat mensen met reuma kunnen functioneren en (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds het schrappen van de vergoeding voor fysiotherapie bij reumatische aandoeningen eind 2011 betalen veel mensen zich blauw om toch de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Patiënten die dit niet kunnen betalen, wijken eerder uit naar medisch-specialistische zorg die duurder is, maar wel wordt vergoed. Dit druist in tegen de ‘stepped care benadering’, waarbij eerstelijnszorg de voorkeur heeft boven duurdere of specialistische (ziekenhuis)zorg. Huidige systeem werkt niet Uiteraard onderschrijf ik dat de effectiviteit van een behandeling bewezen moet zijn, maar hierin schuilt ook een probleem. Het ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland stellen dat middels een vooraf vastgelegd format per aandoening aangetoond moet worden of de behandeling inderdaad werkt. Daarom heeft het Reumafonds, samen met andere partijen uit het reumaveld, afgelopen zomer voor de ‘zwaarste’ patiëntgroep (5 procent van de mensen met reumatoïde artritis of...
Onderzoek met afval: nuttig hergebruik

Onderzoek met afval: nuttig hergebruik

Enige tijd geleden heb ik een blog geschreven over dierproeven. Waarom die nog steeds uitgevoerd worden en nodig zijn. Maar ik schreef ook dat er wel verandering in de lucht zit. Om te testen of mogelijke medicijnen wel werken en veilig zijn, wordt – tot nu toe – gebruik gemaakt van proefdieren. Maar het is en wordt steeds duidelijker dat het gebruik van proefdieren hiervoor eigenlijk helemaal niet bruikbaar is. Mensen zijn nou eenmaal geen muizen. Er wordt dus hard gezocht naar alternatieven voor het testen op dieren, naar veel betere meetmethodes dan die we nu gebruiken. Afval Eén van die alternatieven is het gebruik van ‘afval’. Afval? Ja, zo heet het, en zo wordt het ook behandeld. Het lichaamsmateriaal dat overblijft na een operatie. Of na een bloedafname. Of na weefselafname (biopt). Heb je een blindedarmontsteking? Dan wordt bij een operatie je blindedarm weggehaald. Waar blijft die eigenlijk daarna? Nou, die wordt ‘gewoon’ weggegooid. Weliswaar wordt dat allemaal heel zorgvuldig en volgens allerlei regeltjes en protocollen gedaan, maar toch. Er wordt jaarlijks in ieder ziekenhuis heel veel lichaamsmateriaal weggegooid, vernietigd. En weggooien is zonde, dat weten we allemaal. Marktplaats Daarom bedacht een aantal slimme mensen dat het best handig zou zijn om een soort ‘marktplaats’ voor vers, levend, overgebleven lichaamsmateriaal in het leven te roepen. Want er bestaan wel weefselbanken, maar daar zitten dode cellen en weefsels in. Ingevroren, of op een andere manier geconserveerd. Levende cellen, die een onderzoeker goed kan gebruiken, zijn beperkt houdbaar en kunnen niet worden opgeslagen in zo’n weefselbank. Wat je als reumaonderzoeker graag wilt hebben, is bijvoorbeeld gezond, vers, menselijk kraakbeen. Hoe...
In actie voor keuzevrijheid methotrexaatinjecties

In actie voor keuzevrijheid methotrexaatinjecties

Vanaf 1 juli krijg je bij je apotheek nog maar één type spuit mee als je bij Menzis verzekerd bent: Injexate. Met als gevolg dat je moet overstappen van je vertrouwde methotrexaatspuit (MTX spuit) of -pen naar deze nieuwe spuit. Menzis wil dat goede zorg voor iedereen betaalbaar blijft en wijst daarom één voorkeursmiddel aan. Dit is het zogenoemde ‘preferentiebeleid’. Op zich begrijpelijk, maar wat betekent dit voor jou als je deze injectie gebruikt? En wat doet het Reumafonds in zo’n situatie om de belangen van mensen met reuma te behartigen? Kennis vergaren Brieven van Menzis, richtlijnen, handleidingen, informatie van farmaceuten, wetenschappelijke onderzoeken en artikelen, websites… . Allerhande informatie hebben we doorgeploegd om te bekijken wat er allemaal speelt rondom methotrexaatinjecties en het preferentiebeleid. Ook hebben we gesproken met de reumatologen (NVR), de reumaverpleegkundigen (V&VN), de apothekers (KNMP) en de patiëntenvereniging van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Mensen met de ziekte van Crohn gebruiken namelijk ook methotrexaat injecties. Geen middel voor preferentiebeleid Reumatologen, apothekers, verpleegkundigen geven aan dat methotrexaat geen geschikt middel is om preferentiebeleid op te voeren. Er zijn verschillende toedieningsvormen en naalden beschikbaar. Hierdoor heb je als gebruiker de ruimte om samen met je reumatoloog te kiezen naar de voor jou meest geschikte vorm; een spuit of een pen. Het moeten overstappen naar een andere spuit betekent nogal wat als je goed bent ingesteld op je MTX spuit of -pen en hier vertrouwd mee bent. 700 reacties We hebben samen met de CCUVN een brief geschreven naar Menzis. Daarin willen we duidelijk maken dat er keuze moet blijven en dat het verplicht moeten wisselen...
Reumafonds bij debat Tweede Kamer over fysiotherapie

Reumafonds bij debat Tweede Kamer over fysiotherapie

Op woensdag 28 juni vond in de Tweede Kamer het debat over de invulling van het basispakket voor 2018 plaats. Wij waren daarbij. In de aanloop naar het overleg hebben wij het belang van fysiotherapie voor mensen met reuma die het nodig hebben op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo hebben we het Nivelrapport over reuma overhandigd aan André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland, een peiling gehouden onder mensen met reuma, het Reumanifest overhandigd aan Tweede Kamerleden. Daarnaast zijn verschillende artikelen over het belang van fysiotherapie in landelijke dagbladen verschenen. Discussie over bewijs Tijdens het Algemeen Overleg is fysiotherapie voor reuma uitgebreid besproken en verschillende Kamerleden stelden kritische vragen aan de minister. Wereldwijd is de effectiviteit van fysiotherapie al jaren erkend en is er volgens wetenschappers en behandelaren genoeg bewijs. Karen Gerbrands van de PVV en Nine Kooiman van de SP wezen de minister op deze feiten. Pia Dijkstra gaf namens D66 aan het zorgelijk te vinden dat mensen met reuma buiten de boot vallen door deze discussie over het bewijs. Wat haar betreft is meer inzicht nodig in de kosteneffectiviteit. Dit kan volgens haar met cijfers die aantonen hoeveel patiënten zonder fysiotherapie doorstromen naar duurdere zorg (substitutie) of dat mensen door onvoldoende toegang tot fysiotherapie niet kunnen werken. De minister gaf in haar beantwoording aan dat zij het advies van Zorginstituut Nederland (ZiN) volgt over de bewezen effectiviteit van fysiotherapie voor mensen met reuma. ZiN geeft aan dat dit voor reumatoïde artritis (RA) en Spondyloartritis (SpA) niet is aangetoond. Versneld onderzoek Op de ‘chronische lijst’ (lijst Borst) staan de aandoeningen waarvoor fysiotherapie vanuit de basisverzekering wordt vergoed. ZiN...

Pin It on Pinterest