Meer bewegen is beter, ook met reuma

Meer bewegen is beter, ook met reuma

Meer bewegen, minder stilzitten. Als we dat vaker doen, zijn we goed op weg volgens de Gezondheidsraad. Toch blijkt dat nog best een uitdaging voor veel mensen. Ook – of misschien wel juist – als je een vorm van reuma hebt, is in beweging blijven super belangrijk. Maar hoe doe je dat als je ook te maken hebt de grilligheid van ontstekingen, vermoeidheid, pijn en stijfheid? Misschien niet altijd eenvoudig, maar wel mogelijk! Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen is opgesteld door de Gezondheidsraad om een richtlijn te geven voor de minimale grens van bewegen. In 2017 is deze beweegrichtlijn aangescherpt en luidt als volgt: Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. Voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. Voorkom veel stilzitten. Hoe pas je dit toe als je een vorm van reuma hebt? Voorkom langdurig stilzitten Een opvallend advies in de nieuwe richtlijn is het voorkomen van veel stilzitten. Niet vreemd als je je bedenkt welke negatieve effecten van stilzitten zijn aangetoond, zoals klachten aan spieren en pezen en een hoger risico op diabetes en hart- en vaatziekten. We moeten ons meer bewust zijn van ons zitgedrag. Zodra je je daar bewust van bent, sta je al vaker op om even iets te pakken. Ga bijvoorbeeld af en toe een stukje lopen en wissel het zitten en staan af. Bewegen is goed, meer bewegen is beter Bewegen is dus goed, dat wisten we natuurlijk...
De wereld achter de wachttijden

De wereld achter de wachttijden

Wachttijden in de reumatologie zijn een structureel terugkerend probleem. Vooral een complex en hardnekkig probleem, waarvan de oorzaken steeds wijzigen. Inzicht in de wereld achter de wachttijden is hard nodig om iets te kunnen doen aan dit probleem. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig… Wat is wachttijd? Wachttijd is de tijd die je moet wachten voordat je als nieuwe patiënt voor het eerst bij een reumatoloog terecht kunt. Er is dan nog geen diagnose gesteld. Vooral voor nieuwe patiënten is de onzekerheid groot en voelt elke dag wachten eigenlijk als één te veel. Begrijpelijk want voor sommige reumavormen, zoals ontstekingsreuma, geldt dat hoe eerder deze ontdekt en behandeld worden, hoe beperkter de schade en de gevolgen van de aandoening. Regionale uitschieters Voor wachttijden in de medisch specialistische zorg hebben specialisten afgesproken dat deze niet langer mag zijn dan 4 weken (Treeknorm). Voor reumatologie is de landelijke gemiddelde wachttijd voor de polikliniek 5 weken in 2016, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit 2017. In sommige regio’s liggen de wachttijden bij bepaalde poliklinieken veel hoger. Zelfs twee keer boven de Treeknorm, oplopend tot gemiddeld 17 weken per jaar. Dit is het geval in Friesland, Groningen, Limburg, Nijmegen, Ommen, Zoetermeer, Gouda, Dronten, Geldrop en rondom Rotterdam. Maar ook in Amsterdam heeft de polikliniek van OLVG West een wachttijd hoger dan 2 keer de Treeknorm. Kloppen de wachttijden? Wachttijden blijken niet altijd transparant en betrouwbaar. Ziekenhuizen zijn verplicht om per maand op hun website de wachttijden te vermelden per specialisme. Toch ontbreken deze soms. De NZa geeft in het onderzoek ‘Wachttijden medisch-specialistische zorg’ aan dat Universitaire Medische Centra...
Ander doosje medicijnen?

Ander doosje medicijnen?

Je komt thuis van de apotheek en ontdekt in de zak met medicijnen een ander doosje medicijnen dan wat je normaal gesproken gebruikt. Is dit je wel eens overkomen? In de praktijk blijkt het voor veel mensen een uitdaging om het voor hen meest geschikte medicijn te krijgen of te behouden. Hoe komt dat en wat kun jij zelf doen? Waarom een ander medicijn? Allereerst moet je natuurlijk weten dat je een ander merk medicijn hebt meegekregen. Uit recent onderzoek Wisselen van medicijnen blijkt dat meer dan 70% van de respondenten niet is geïnformeerd door de apotheek over de wisseling van hun medicijn naar een ander generiek merk met dezelfde werkzame stof. Ten tweede moet je weten waarom je een ander medicijn meekrijgt. Bijvoorbeeld omdat jouw verzekeraar een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) hanteert voor dat medicijn, omdat jouw arts op het recept alleen de stofnaam heeft voorgeschreven of omdat jouw apotheek een tekort aan geneesmiddelen heeft. Probleem met wisselen? Het wisselen van medicijn met dezelfde werkzame stof hoeft geen probleem te zijn. Maar het kan bijvoorbeeld dat je allergisch bent voor de hulpstoffen van het nieuwe medicijn. Of de andere vorm of de kleur van het tablet is verwarrend als je ook andere tabletten inneemt. Of de toedieningsvorm is anders en voor jou niet geschikt, bijvoorbeeld een spuit in plaats van een pen. Hoe zou een wisseling moeten verlopen? Als patiënt heb je recht op informatie van je apotheek wanneer je een nieuw merk medicijn meekrijgt, ook wanneer het een medicijn met dezelfde stofnaam betreft. Is de reden van jouw medicijnwissel het preferentiebeleid (voorkeursbeleid) van je zorgverzekeraar? Overleg dan met je arts of...
Nog teveel open vragen bij pakketadvies vitamine D, mineralen en zware paracetamol

Nog teveel open vragen bij pakketadvies vitamine D, mineralen en zware paracetamol

Het Zorginstituut adviseert paracetamol 1000, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D uit het verzekerde pakket te laten stromen. Voor mensen met reuma zijn deze medisch voorgeschreven middelen een essentieel onderdeel van de behandeling, vaak als effectieve co-medicatie. Als deze middelen niet meer worden vergoed, liggen risico’s van zorgmijding, gevaren voor de gezondheid en substitutie naar andere – veelal duurdere – middelen op de loer. Als belangenbehartiger van ruim 2 miljoen Nederlanders met een reumatische aandoening delen wij de ambitie van Kabinet Rutte III dat zorg niet onnodig duur mag zijn. Tegelijkertijd moet ervoor gewaakt worden dat in de wens om te bezuinigen niet gegrepen wordt naar maatregelen die op het eerste gezicht laagdrempelig en zonder risico zijn, maar bij nader inzien schadelijker uitpakken dan gedacht. Wegvallen begeleiding, verminderde therapietrouw en substitutie naar duurdere middelen “Een potje pillen bij de drogist is toch niet duur?” en: “Iedereen neemt toch wel eens een paracetamol, moet dat onder medische begeleiding?” Een redenering die te kort door de bocht is voor mensen met een reumatische aandoening. Zij gebruiken deze geneesmiddelen vaak langdurig en veelal in combinatie met andere medicijnen, bijvoorbeeld om de toxiciteit van het antireumaticum methotrexaat (met foliumzuur) tegen te gaan, of om de pijn van ernstige gewrichtsschade te onderdrukken (met paracetamol 1000 mg). Onder hen zijn groepen patiënten waarbij controle op bijwerkingen en interacties nodig is vanwege de complexiteit van comorbiditeit en het langdurige gebruik van de middelen. Bij afschaffing van de vergoeding vrezen we voor een afname van de therapietrouw en substitutie naar duurdere middelen: toen paracetamol 500 mg uit het verzekerde pakket werd gehaald, is er een stijging zichtbaar geworden...
Weet wat je slikt

Weet wat je slikt

Daar sta je dan. Je hebt net nieuwe medicijnen gekregen voor jouw reuma. Misschien is het voor jou het zoveelste medicijn, of begin je voor het eerst met medicatie. Hoe werkt het? Welke bijwerkingen kan ik krijgen? Waar moet ik nog meer rekening mee houden? Zomaar wat vragen die in jouw hoofd om kunnen gaan. Je reumatoloog, reumaverpleegkundige en apotheker kunnen je veel vertellen over de werking en eventuele bijwerkingen van het medicijn dat je gaat gebruiken. Hoe fijn is het als je de informatie thuis nog eens rustig door kan lezen? Natuurlijk zijn er bijsluiters waarin heel veel informatie staat, maar deze informatie is niet altijd alleen voor mensen met reuma. Veel medicijnen worden bij meerdere aandoeningen voorgeschreven. Bovendien is de informatie in de bijsluiter niet altijd begrijpelijk. Medicatiefolders We krijgen regelmatig signalen dat de informatie over medicijnen korter, duidelijker en beter kan worden vormgegeven. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) hebben we onlangs zo’n 40 begrijpelijke medicatiefolders ontwikkeld. Als handige aanvulling op de bijsluiter. En online toegankelijk. Hoe beter je weet wat de werking van je medicijn (of medicijnen) voor jouw aandoening is, hoe makkelijker het is om ze te gebruiken omdat je weet waarvoor je ze nodig hebt. Of zoals Yvonne Balvers, ervaringsdeskundige, zegt: “Deze medicatiefolders vind ik een waardevolle aanvulling op de informatie die vanuit de apotheek wordt gegeven. Als je snapt hoe een medicijn inwerkt op je lichaam met reuma, ben je geneigd om je medicatie trouwer te gebruiken. Dat zal de werking van je medicatie zeker bevorderen zodat je bijvoorbeeld reumaontstekingen en beschadigingen beter kunt bestrijden.” Waar haal jij je informatie vandaan?...
Fysio voor reumapatiënt scheelt pijn en kosten

Fysio voor reumapatiënt scheelt pijn en kosten

Vlak voor de kerst is bij de begrotingsbehandeling van VWS een motie ingediend waarin minister Bruins werd opgeroepen om met het reumaveld in gesprek te gaan over een oplossing voor mensen met reuma die op medische indicatie fysiotherapie nodig hebben (en dit nu niet krijgen vanuit de basisverzekering). Met een nipt verschil is deze motie weggestemd door de Tweede Kamer. Duurdere zorg Een gloednieuw begin van 2018. Mijn beste wensen gaan uit naar onder meer Joop, Malika en Ria. Mensen die door reuma schade aan hun gewrichten hebben opgelopen: bijvoorbeeld in handen, voeten, knieën, heupen, rug, schouders of nek. Bewegen is moeilijk, velen gebruiken zware medicijnen of moeten onder het mes. Fysiotherapie zorgt er naast medicatie voor dat mensen met reuma kunnen functioneren en (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds het schrappen van de vergoeding voor fysiotherapie bij reumatische aandoeningen eind 2011 betalen veel mensen zich blauw om toch de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Patiënten die dit niet kunnen betalen, wijken eerder uit naar medisch-specialistische zorg die duurder is, maar wel wordt vergoed. Dit druist in tegen de ‘stepped care benadering’, waarbij eerstelijnszorg de voorkeur heeft boven duurdere of specialistische (ziekenhuis)zorg. Huidige systeem werkt niet Uiteraard onderschrijf ik dat de effectiviteit van een behandeling bewezen moet zijn, maar hierin schuilt ook een probleem. Het ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland stellen dat middels een vooraf vastgelegd format per aandoening aangetoond moet worden of de behandeling inderdaad werkt. Daarom heeft het Reumafonds, samen met andere partijen uit het reumaveld, afgelopen zomer voor de ‘zwaarste’ patiëntgroep (5 procent van de mensen met reumatoïde artritis of...

Pin It on Pinterest